Tomografia komputerowa

Mówi się, że dobra diagnostyka to przynajmniej połowa sukcesu leczenia. Istotnie – dobrze zdiagnozowane leczenie daje maksymalnie dużo informacji i umożliwia bardzo precyzyjne określenie wyboru metody. Dotyczy to nie tylko pacjentów z brakami zębów.

Do niedawna podstawowym badaniem radiologicznym  był pantomogram szczęk.
Jest to jednak badanie orientacyjne i na jego podstawie nie można w pełni ocenić rozległości zmian chorobowych. Pantomogram daje obraz płaski, o znacznym stopniu powiększenia /nawet 60%/ oraz dający często przekłamania pod postacią zmiany wymiaru pola obrazowania.

W naszej klinice wykorzystujemy bardziej precyzyjną metodę diagnostyki radiologicznej, jaką jest tzw. tomografia komputerowa stożkowa - /CBCT – Cone Beam Computed Tomography/. Wykonanie takiego badania to dawka napromieniowania porównywalna z tą, jaką pacjent otrzymuje przy wykonaniu konwencjonalnego pantomogramu, natomiast dająca nieporównanie większe możliwości oceny stanu zębów i szczęk. Trójwymiarowa tomografia komputerowa /technika 3D/ w skali 1:1, z dokładnością do 0,20 mm, umożliwia pełną ocenę badanego obszaru. Zainstalowane w tym systemie oprogramowanie daje możliwość bardzo precyzyjnego planowanie zabiegów implantacji (pozycjonowanie, określanie wielkości implantu, a także ewentualną konieczność przeprowadzenia dodatkowego zabiegu regeneracji tkanek).

tl_files/img/Pytania/Sesja/IMG_9719.jpg

Pacjent, który ma wykonaną tomografię komputerową stożkową, otrzymuje wynik na płycie CD. Do każdego badania jest dołączona przeglądarka, dzięki której każdy lekarz może to badanie odczytać z płyty CD i przeanalizować cały obszar diagnozowany. Na życzenie pacjenta do badania może zostać dołączony dokładny opis.

Wykonanie badania tomografii jest możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu badania z recepcją pod numerem 22 816 52 41 lub 22 816 55 36.

 

CENNIK USŁUG

Przykładowe ceny usług

Więcej...

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER

po Centrum Stomatologiczno-Implantologicznym

tl_files/pliki/spacer.jpg
Agencja interaktywna Migomedia