Szanowni Państwo
Naszym zamiarem nie jest, trzymając się obcej terminologii, bycie "dental spa". Dążymy do "dental science". Bowiem nauka, stałe kształcenie i podnoszenie umiejętności jest tym, co czyni naszą pracę lepszą, oferującą naszym pacjentom więcej możliwości nowoczesnych rozwiązań.
W dziale tym będziemy sukcesywnie przedstawiać informacje o naszym udziale w seminariach i kongresach naukowych. Będziemy także prezentować wyniki własnych prac badawczych. Jesteśmy bowiem jednym z nielicznych prywatnych ośrodków tego typu w kraju, który w zakresie nowych technologii współpracuje z renomowanymi placówkami w kraju i za granicą.

Nowe możliwości zastosowania cyrkonu

Cyrkon jest materiałem stosowanym zarówno w protetyce konwencjonalnej jak i w protetyce na implantach już od pewnego czasu. Podobnie jak tytan jest materiałem biokompatybilnym, czyli trwale integrujacym się z tkankami. W protetyce cyrkon służy m.in. do wykonywania podbudowy pod mosty porcelanowe oraz do wykonywania łączników na implantach, na których następnie jest wykonywana korona (fot !). Daje to bardzo dobre efekty estetyczne.

Od ponad roku nasze Centrum współpracuje z Zakładem Mikrobioanalityki Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej w zakresie nowej techniki wykonywania i stosowania łącznikow na implantach. Ma to zapobiec występowaniu tzw.. zapaleń okołowszczepowych (periimplantitis), które występuje u ok. 26 - 30 % pacjentów, a spowodowane jest m.in. nieodpowiednią higieną. Obecnie prowadzone są hodowle komórkowe na odpowiednio spreparowanych powierzchniach cyrkonu. Ma to pokazać, w jaki sposób przygotować powierzchnię , aby uzyskać jak najlepszy zrost tkanek miękkich z łącznikiem.

Między innymi na podstawie naszych badań, w styczniu 2012 na Wydziale Chemii została obroniona praca inżynierska "Ocena powierzchni łączników protetycznych z tlenku cyrkonu". Zaproponowana przez nas metoda została opublikowana w czasopiśmie naukowym "Implantoprotetyka" /nr 3-4 (44-45) tom XIII, 2011/

Obecnie prace są kontynuowane i z badań in vitro przechodzimy do zastosowań klinicznych.

Technika "multilayer"

Jako jedni z pierwszych w Polsce zastosowaliśmy w protetyce technikę "multilayer", polegającą na wycinaniu w systemie CAD/CAM podbudów cyrkonowych , następnie zeskanowaniu ich i kolejnym wycięciu koron lub mostów z porcelany. Zapewnia to bardzo szczelne przyleganie i oraz najwyższą dokładność wykonanej pracy. (fot. )

Kongresy, zjazdy

Lekarze z Centrum Stomatologiczno - Implantologicznego uczestniczą w licznych sympozjach i kongresach. Nie jesteśmy tylko słuchaczami, ale także prowadzimy wykłady.

W listopadzie 2011 na. Sympozjum Implantologicznym Quintesence dr Krzysztof Awiłło, dr Tomasz Sak i tech. dent. Monika Kulik poprowadzili wykład, a następnie warsztat "Nowoczesne możliwości planowania implantoprotetycznego w oparciu o zintegrowany system CT - CAD/CAM". Ponadto na tym samym Sympozjum dr Awillo poprowadził warsztaty: "Zabiegi podnoszenia zatok szczękowych - możliwości i ograniczenia" oraz "Rozszczepianie wyrostków zębodołowych z jednoczesną implantacją".

Nowy implant - nowe możliwości

W dniu 13 marca 2012 po raz pierwszy w Polsce został założony w naszym Centrum całkowicie nowy typ implantu, tzw. implant beleczkowy ( trabekularny) Jego specyfika polega na tym, ze w części środkowej zamiast powierzchni jednorodnej, gwintowanej, jak to ma miejsce w innych systemach, jest wykonana "siatka" ułożona w kształcie beleczek, przypominających budowę kości. Dzięki takiej strukturze, przy odpowiednich warunkach kostnych, możliwe jest obciążenie implantu (czyli wykonanie na nim korony) już po 2 tygodniach. W tradycyjnych systemach implantologicznych obciążenie takie jest możliwe po minimum 10 - 12 tygodniach.(fot)

 

CENNIK USŁUG

Przykładowe ceny usług

Więcej...

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER

po Centrum Stomatologiczno-Implantologicznym

tl_files/pliki/spacer.jpg
Agencja interaktywna Migomedia