W celu zapewnienia najwyższego standardu postępowania diagnostyczno – leczniczego,
w procesie  odbudowy na implantach utraconych zębów
oferujemy Państwu w Centrum Stomatologiczno - Implantologicznym dr Krzysztof Awiłło
nową jakość leczenia implantoprotetycznego – Pakiet Implantologiczny.Elementy Pakietu implantologicznego

1. Ocena możliwości uzupełnienia zębów za pomocą implantów. Prawidłowa ocena możliwości uzupełnienia brakujących zębów za pomocą implantów możliwa jest tylko za pomocą badania trójwymiarowego, czyli tomografii stożkowej. Na tej podstawie oceniana jest ilość tkanki kostnej, wykrywane ewentualne patologie, oceniany przebieg nerwu w żuchwie, czy też odległość do zatok szczękowych.
2. Projekt odbudowy brakujących zębów w systemie CAD/CAM. W naszym Centrum stosujemy biogeneryczny system planowania protetycznego. Oznacza to, że urządzenie CAD/CAM rozpoznaje kształt i wielkość zębów pacjenta oraz warunki zgryzowe i na tej podstawie wykonuje indywidualny projekt koron i mostów.
3. Zaplanowanie miejsc implantacji oraz wybór rodzaju implantów Zaplanowanie miejsc implantacji to jedno z kluczowych zadań w czasie całego procesu leczenia. W przypadku pojedynczego braku zęba sytuacja jest stosunkowo prosta. Natomiast przy brakach rozległych istotne jest takie zaplanowanie implantów, aby konstrukcja protetyczna utrzymywała się przez długie lata. Wybór odpowiedniego miejsca i ilości oraz rozmiaru implantów ma bardzo duży wpływ na powodzenie leczenia
4. Zabieg implantacji ( z wliczonym kosztem implantu, śruby zamykającej implant, uszlachetnieniem powierzchni implantu - Fotofunkcjonalizacją, znieczuleniem, zaszyciem rany). Obecnie podczas zabiegu chirurgicznego, przed założeniem implantu poddajemy go procesowi uszlachetnienia. Proces ten nazywa się Fotofukcjonalizacją i polega na usunięciu z implantu powierzchni tlenku. Odbywa się to w urządzeniu o nazwie Thera Beam. Dzięki temu wgajanie implantu przebiega ponad 2-krotnie szybciej. Jednocześnie poprawie ulega również samo połączenie tkanki kostnej z tytanową powierzchnią implantu.
*

5. Pakiet higienizacyjny do prawidłowej pielęgnacji jamy ustnej. Ponieważ najczęstszą przyczyną występowania stanów zapalnych wokół implantów jest niedostateczna higiena jamy ustnej, przygotowaliśmy profesjonalny zestaw do czyszczenia zębów, zarówno bezpośrednio po zabiegu, jak i podczas codziennej pielęgnacji. Do zestawu dołączony jest opis stosowania poszczególnych elementów.
6. Zdjęcie szwów po zabiegu. Szwy zdejmuje się najczęściej po ok. 10 - 14 dniach po zabiegu, w zależności od jego rozległości i zastosowanej techniki operacyjnej. Decyzję o terminie zdjęcia szwów podejmuje chirurg.
7. Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej lub montaż łącznika hybrydowego (w przypadku zastosowania metody dr Awiłło). W zależności od zastosowanej metody, bezpośrednio po odsłonięciu implantu zakłada się śrubę gojącą (metoda tradycyjna), lub następuje montaż uprzednio przygotowanego łącznika hybrydowego (metoda dr Awiłło). W tym drugim postępowaniu znacznie poprawia się połączenie tkanek miękkich z cyrkonową powierzchnią łącznika, a tym samym zabezpieczone zostaje miejsce implantacji przed ewentualnym wystąpieniem powikłań w postaci stanów zapalnych wokół implantu.Korzyści dla Pacjenta
Bezpieczeństwo

 1. Kompleksowe planowanie i projektowanie procesu leczenia w oparciu o najnowocześniejszą diagnostykę (badanie tomograficzne obrazujące przestrzennie stan uzębienia oraz tkanki kostnej szczęk połączone z cyfrowym projektem przyszłych zębów) zapewnia optymalne przygotowanie do leczenia, zarówno chirurgicznego jak i odbudowy protetycznej.
 2. Zabieg implantacji wykonywany w specjalnie przygotowanym i wyposażonym do tego celu nowoczesnym gabinecie zabiegowym. 
 3. Uszlachetnienie powierzchni implantu za pomocą Fotofukcjonalizacji umożliwia znaczne skrócenie procesu wgajania, jednocześnie poprawiając połączenie implant-kość.
 4. Autorska Metoda dr Awiłło odsłaniania implantów minimalizuje ryzyko wystąpienia powikłań pozabiegowych (zapaleń okołowszczepowych).
 5. Wysoka jakość usług potwierdzona 10-letnią gwarancją.

Komfort

 1. Kompleksowa obsługa w jednym miejscu (diagnostyka, konsultacja, leczenie)
 2. Dzięki własnej pracowni możliwość bezpośredniego kontaktu z technikiem dentystycznym (wspólny dobór koloru, kształtu korony protetycznej i inne  życzenia Pacjenta odnośnie wykonywanej pracy)
 3. Pakiet higienizacyjny (zestaw szczoteczek i specjalistyczna nitka) oraz instruktaż higieny jamy ustnej, zapewniający prawidłową pielęgnację jamy ustnej bezpośrednio po zabiegu oraz w codziennym użytkowaniu.

Gwarancja przejrzystej ceny – brak ukrytych kosztów


Pamiętajmy, że cena implantu jest tylko jedną ze składowych kosztu prawidłowego przeprowadzenia zabiegu. To oczywiste twierdzenie jest często pomijane przy zadawaniu pytania o cenę zabiegu implantacji.
Decydując się na zabieg implantacji w Centrum dr Krzysztof Awiłło, otrzymujecie Państwo pełną informację o tym, co wchodzi w zakres proponowanego pakietu implantologicznego oraz z  jakimi jeszcze  kosztami (i w jakim czasie) musicie się Państwo liczyć, aby całość leczenia zakończyła się sukcesem. 
Zgodnie z naszą dewizą „leczymy tak jak sami chcemy być leczeni” , nie pomijamy i nie upraszczamy procedur po to, żeby zaproponować jak najniższą cenę. Jednocześnie zaś nie musicie się Państwo obawiać, że procedury czy wizyty, niezbędne do prawidłowego przebiegu leczenia implanto-protetycznego, będą wiązały się z dodatkowymi (ukrytymi) kosztami.
Ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak  ważna  jest cena przy podejmowaniu decyzji o wyborze sposobu i miejsca leczenia, chcielibyśmy, abyście Państwo świadomie ją podejmowali, wiedząc za co płacicie. Gwarancja przejrzystej ceny wynika z naszej szczególnej troski o bezpieczeństwo i komfort naszych pacjentów.


Płatności

 1. Konsultacja specjalistyczna -  180 zł (płatne przy 1-ej wizycie)
 2. Wykonanie badania diagnostycznego - stożkowej tomografii komputerowej -  300 zł (płatne przy 1-ej wizycie)
 3. Pakiet implantologiczny (płatne w dniu wykonania zabiegu):
  - jeden implant - 3800 zł
 4. Odbudowa protetyczna - korona pelnoceramiczna na indywidualnym łączniku hybrydowym - 3400 zł.
 5. Rtg pantomograficzne kontrolne po wgojeniu implantów - 80zł
 

CENNIK USŁUG

Przykładowe ceny usług

Więcej...

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER

po Centrum Stomatologiczno-Implantologicznym

tl_files/pliki/spacer.jpg
Agencja interaktywna Migomedia